Hát-rajt meg fordulók

Igen tanulságos, hogyan változott meg az utóbbi száz esztendőben a hátúszás rajtja meg a fordulója…

Tulajdonképpen ma a hátúszás egy hanyatt fejessel, egy vízből való hanyatt fejesugrással kezdődik…

Az úszást igazgató kockafejűek korlátoltságára jellemző, hogy a mai napig nincsen egy „hivatalosan kialakítható” padka az elrugaszkodásra… egy olyan korban, ahol már a rajtkövön is régen állítható lábtámasz van a fejesugrás megkönnyítésére… A hátrajt pedig nem más, mint egy hanyattfejes !

Leave a Reply