A Római Tenger – közhülyén Földközi-tenger

Ez az a tenger, amit bár nehéz bölcsen elnevezni, de csakis eggyetlen nép uralta eggy időben minden partját… ez pedig a Római !!! Ezért az illő neve Római Tenger !!!

A szellemileg gyöngélkedők kedvéért megjegyzem, hogy a világon minden tenger föld(ek) között van, így a világon minden tenger Földközi-tenger ! Így csak a gyönge elméjűek vállalhatják e tenger nevét Földközi-tengernek ! Minthogy magam jó egészségben tudom elmémet is, így természetesen e tenger illő nevét kutatom. Minthogy jobbat nem találtam, így a legillendőbb nevét írom meg mondom : Római Tenger !!!

A Római Birodalom területének alakulása (Kép : ESKEHL)

Az ókori égihoniak (beteges, torz modoroskodással egyiptomiak) szerint Wadzs Úr vagy Wagy-Ur. Ami annyit jelent, hogy ‘Nagy Zöld’. Az ó-égihoniak (pongyolatinkodón egyiptomiak) a Neilosz (latinkodón Nílus) torkolatvidékénak papürusz-rengetegéről nevezték el az egész azon túli tengert… a Nagy Kék(ség)et…

Az óhellének egyszerűen csak Hé Thálassza (ἡ θάλασσα) vagyis A Tenger névvel illették. Olykor A Nagy Tenger azaz Hé Megálé Thálassza (ἡ μεγάλη θάλασσα), vagy A Mi Tengerünk hellénül hē Hémetéra Thálassza (ἡ ἡμετέρα θάλασσα), vagy Hé Thálassa hé kath’hémâsz (ἡ θάλασσα ἡ καθ’ ἡμᾶς) azaz a ‘Köröttünki Tenger‘…

A rómaiak csak Nagy Tenger azaz Mare Magnum vagy Belső Tenger azaz Mare Internum, majd a Római Birodalom korától a Mi Tengerünk azaz Mare Nostrum volt a neve. A hülye Földközi Tenger azaz Mare Mediterrāneum anevet Solinus terjesztette el a 3. században a 6. századi Szevillyai Isidore szerint. Ez a fogyatékos elnevezés annyit ejlent, mint hogy ‘a földek közötti tenger’, a ‘között’ jelentésű medius meg a ‘föld’ jelentésű terra szavakból, az utóbbi természetére utaló -āneus képzővel.

A Római Birodalom volt az eggyetlen, amelyik e tenger minden partját uralta… méghozzá néhány évszázadig…
Így a neve nem is lehet más, csakis Római Tenger !!!

Leave a Reply