Tajt(ék)úszás – mellúszás vagy pillangózás ?!

Az úszásfajták, azazhogy inkább talán az úszásnemek téveteg nevezék-rendszerében érdemes végre rendet tenni !

A „mellúszás” még csak nevezhető némi okkal „mellúszás”-nak, hiszen a tajtékot mellel túrjuk.
A „mellúszás”-ból lett a „mellangózás” vagy „mellkelísz” még találóbban „békakelísz” majd meg a „pillangózás”… De a „békakelísz”-ből nem lett „hivatalos” úszásnem, így ma szinte senki sem ússza…

A „pillangózás”-nak a csapongó röptű pillangóhoz az égvilágon semmi köze ! Valami gyönge elméjű szószegény alkotta ezt az illetlen nevet ! A világ meg közhülyén átvette és széltében használja…

Minthogy mindekét úszásnemre jellemző, hogy a tajtékot túrjuk, így illő nevük lehet a tajt(ék)úszás. De a kettő közül melyiknek ? Vagy talán mind a kettőnek ? Talán összefoglaló névnek is elkél a „tajt(ék)úszás”, minden olyan úszás(fajtá)ra, amely tajtékot túr…

Tajt(ék)úszás lehet az összefoglaló neve a tajték(ot )túró „mellúszás”-nak, a „mellangózás” vagy „békakelísz”-nek meg a „pillangózás”-nak avagy az „igazi kelísz”-nek is…

A kelísz avagy a „pillangózás” tajtékja inkább fejjel-karral, míg a mell inkább mellel túratik…

Leave a Reply