Mellúszásból pillangózás…

A hagyományos békaúszásból idővel eggy új divatúszás alakult ki : a szárnyaló béka(úszás)

Jack Sieg volt az első amerikai úszó aki szárnyaló csapásokkal haladt a békaúszásban. Az Iowai Egyetemen fejlesztette ezen úszásmódot az edzőja, David (Dave) Armbruster. Először 1935 február 25.-én mutatta be versenyen vegyesváltóban.

Ezzel még gyakronta gyorsabban is haladtak… Még maga a Führer is őszinte széles mosollyal élvezte ezt az új(uló) úszásnemet 1936-ban a Berlini Olimpián… különösen, hogy a német (színekben induló) Sietas állt győzelemre, de végül a japán Hamuró nyert. (A német Sietas a második lett.)

Az olasz tudósítás is igen tanulságos : a „mellúszás” csakis rána, azaz béka(úszás) néven hangzik, de a dobált karú válfaját, a röptebéka modorát már ott, akkor „farfalla” azaz „pillangó” néven emlegetik…

Természetesen ez három úszásnem, de ebből csak kettő ma hivatalos : „mell” néven a békaúszás meg „pillangó” néven a kelíszúszás. A szárnyas békaúszás, avagy a békaröpte vagy röptebéka ma nem hivatalos… Szinte senki nem ússza. Pedig a Berlini Olimpián még mindenkinek ez volt a „divatos” !

Szívesen látnék már a békaröpte vagy röptebéka versenyeket is !
A művelt emberiség ezt is gyakorolná ! Ha mások nem is, hát gyakoroljuk ezt mi magyarok !

A pillangóúszás vagy a kelészúszás pedig azóta (szülő-úszásnemétől) nagyon messzire jutott…

pillangóúszás a vılág csaknem minden nyelvén a „pillangó” vagy „pille”, esetleg „lepke” jelzőjével ismeretes: németül Schmetterling(sschwimmen), flancosan francosan (franc(iá)ul) (nage) papillon, spanyolul (estilo) mariposa (natación), angolul Butterfly (stroke), görögül meg petalúδa (πεταλούδα), de még törökül is kelebekleme yüzme. Pedig a pıllangónak a csapongó röptéhez csak a legnagyobb jóındulattal, vagy még ınkább azzal sem hasonlítható, így „pillangó”( úszás)-nak is csak a legnagyobb korlátoltsággal nevezhető ! Ez úszásnem sokkal ınkább hasonlít a repülőhalhoz, vagy még ınkább a születő tıszavırág bukdánc(s)os csapdosásához, vízretérő röpdencéhez, így annak szögedi nevéről kelészúszáskelíszúszás, vagy még eredetibben kelízúszás, egyszerűbben csak kelíz néven emlegetem … A kelí(s)z az, ami ez úszáshoz hasonlatossan fölszökken a vízről, majd visszahüppen és szökken megint repülni gyönge csapdosásokkal…

A kelész / kelí(s)z képe (8 éves) Imola leányom rajza szerint (2019-ből)

Megjegyzem, – a pillangónál – még a delfin mozgásához is hasonlatosabb ez úszás… mégis csak a talján emlegeti delfino (nuoto)-ként, azaz „delfinúszás” gyanánt… De pongyolangolul meg csak „fly”, azaz „légy” vagy „röp” ezen úszás tajra butított (leg)bugris(abb) neve…

One comment

  1. Visszajelzés: Mellúszás - Ússz

Leave a Reply